Home / page 29

Blog Archives

Mbjellja e pemeve ne shkollen “Kristaq Capo”

Drejtoria e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave Publike ,ne vazhdim te aksionit per shtimin e siperfaqeve te gjelbra ne qytet,ka mbjelle rreth 15 fidane te rinj portokalle dhe manderina ne shkollen e mesme “Kristaq Capo”,njekohesisht ka nderhyre edhe ne shkollen 9 vjecare “22 Tetori” per krasitjen dhe sistemimin e pemeve.Aksioni …

Read More »

Vizita e Kryetarit te Bashkise z.Petrit Sinaj ne SHBA

Gjatë takimeve me Znj Paula Mahan- Supervizore e qytetit te Colonie ( Bashkia Albany -Shteti Nju Jorkut) dhe me John Mc Donald dhe Patricia Fabby- Anëtarë të Dhomës së Asamblesë së  Shtetit të Nju Jorkut .Diskutimet u përqendruan mbi investimet kapitale në nivel qeverisje vendore, pjesemarrja e publikut në vendimarrje, …

Read More »

Provimi per vendet e lira te punes

Në zbatim të nenit 22,26 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , kreut II ,pika 11 …

Read More »

Mbjellja e pemeve ne aksin Dogane -Ypsilon

Drejtoria e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave Publike vazhdon aksionin per mbjelljen e pemeve kumbulla te kuqe pergjate aksit rrugor Dogane-Ypsilon.Gjithashtu jane mbjelle edhe 50 peme te llojit “Fotini” dhe “Liguster” ne aksin rrugor Ypsilon -Ura e Gorices .Mbjelljet e pemeve jane realizuar me fondet e Drejtorise se Gjelberimit dhe …

Read More »

Takimi me Banken Boterore

Gjate takimit me perfaqesues te Bankes Boterore dhe Ministrise se Zhvillimit Urban ,me n/kryetarin e Bashkise z.Clirim Brisku dhe stafin e Bashkise,per diskutimin e projekteve prioritare te Beratit ne kuader te Programit te Mbeshtetjes te Bankes Boterore per  Shqiperine se Jugut.  

Read More »

Mbjellja e pemeve ne malin Partizan

Bashkia Berat ne bashkepunim me Ministrine e Mjedisit,ka realizuar mbjelljen e 2500 fidaneve (pishe e eger) ne Malin Partizan.Ky fond eshte akorduar nga Ministria e Mjedisit,ne kuader te aksionit per pyllezimin,qe ka nisur prej rreth 1 muaji ne qytetin e Beratit dhe eshte ndjekur nga Drejtoria e Gjelberimit dhe Sherbimit …

Read More »

Vizita e Kryetarit te Bashkise z.Petrit Sinaj ne SHBA

Gjatë takimit të Kryetarit të Bashkisë Z. Petrit Sinaj me Z. Tim Knapp, Kryetarin e Bashkisë se Wilsonville ( Portland, Oregon në Shtetet e Bashkuara dhe Këshilltaren e Departamentit për Trajtimin e Ujrave .Në takim u diskutua mbi mënyrën e ofrimit të shërbimeve bashkiake në qytetin e Wilsonville dhe specifikisht …

Read More »

Programi i Lidershipit ne SHBA

Në kuadrin e Programit të Ambasadës së SHBA-së për Lidershipin e Vizitorit,  Kryetari i Bashkisë Berat Z. Petrit Sinaj merr pjesë në një vizitë në SHBA, në një program trajnimi për çështje të administrimit në qeverisjen vendore. Të përzgjedhurit për këtë trajnim përfaqësojnë 5 bashki,Berat, Korçë, Shkodër, Vlorë dhe Fier, partnere …

Read More »

Mbillen pemë të reja në Qytet.

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta siguron një mjedis sa më të shëndetshëm . Ndërmarja e Gjelbërimit pranë Bashkisë Berat , ka mbjellë 100 peme ligustra në aksin Rotondo Ypsilon – Ura e Re Velabisht.Po vazhdon puna në akset e tjera rrugore brenda qytetit si në aksin Dogana-Ypsilon,janë sistemuar të gjitha …

Read More »