Home / page 40

Blog Archives

Kamp Veror

Kampi veror i organizuar në datat 1-12 Korrik 2013. Ky aktivitet ishte një aktivitet gjithëpërfshirës me fëmijë të komuniteteve të ndryshme dhe qëllimi i itj ishte promovimin e barazisë.

Read More »

Summer Camp

Summer Camp organized during 1-12 July 2013. This was an all inclusive activity with children from different communities and the scope of the activity was the promotion of equality.

Read More »