Home / Partnerë

Partnerë

2007

Korrik 2007 – Berati behet pjese e Rrjetit te Qyteteve Ballkanike me qendra historike ( nen mbrojtjen e UNESCO-s ) Pjesemarrja dhe prezantimi i qytetit ne Konferencen e 19 Qytetevete Ballkanin nen Unesc-o. –Ksanthi Greqi. Me pas Berati se bashku me qytetet e tjera ne rrjete ka aplikuar per fonde prane BE per projektet e perbashketa.

-Pergatitet paketa e pare promocionale e plote per Beratin – financim  i Ambasades se Vendeve te Ulta 20.000 euro.( Katalog, DVD, CD, album Berati, canta)

-Vendosen 70 koshat dekorative ne Kala – AMC

-Bashke financimi me Procredit Bank per lulishten ne lagjen  22Tetori

-Mobilim  I gjelbert ne lagjen Deshmoret e kombit– B/financim me Procredit bank

-Starton Ekspozita vjetore e artit COLOR per femijet – b/finanim me Tirana Bank

-Projekti ‘’Ndergjegjesimi i komunitetit per parandalimin e perdorimit  e substancave alkolike dhe drogave –OSCE + Bashkia

-Ngrihet grupi i pare  vullnetareve guida per ekoturizmin –Parlamenti Rinor

-Fillon puna per Planin e Menaxhimit te qytetit per Dosjen ne UNESCO ( Zyra e UNESCO-s ne Venecia  + Bashkia )

-Co-Plan harton detyren e projektimit per PPRR te qytetit

————–

2008

Janar 2008 –Konferenca nderkombetare ‘’Berati per shpetimin e Hebrejve ‘’- Ambasada e Izraelit + Ambasada e SHBA + Bashkia Berat

-Ngritja e kendit sportive ne shkollen Mangalem- Raiffeissen Bank

-Dita e Europes ne Berat-Aktivitet ne b/punim me  Parlamentin Rinor

-Fillon studimi i fizibilitetit nga KFW per reduktimin e humbjeve te ujit ne rrjet –komponenti Berat-Kucove

-Swiss kontakt- fillon bashkepunimi me shkollen e mesme profesionale per mbeshtjen me pajisje dhe kurse profesionale per te rinjte

-Fillon aktiviteti i pervitshem ‘’Java e Kinemase Spanjolle( 2008- 2010) –Ambasada Spanjolle

-Korrik 2008 –Perfshirja e qytetit ne Listen e UNESCO-s

-Projekti  ImAr TT – Rajoni Pulia + Bashkia ( Projekt per turizmin dhe artizanatin) financuar nga BE – ekspozita, panaire + produkte turistike

-Realizohethartaaerofotogrametrike e qytetit( bashkiaFermo)

-Projekti lidershipi ne qeverisjen vendore – SOROS – ngritje kapacitetesh per zyren e marrdhenieve me  publikun + pajisje

-Ngrihet qendra LIRA per personat me aftesi te kufizuar( ASED )

-N/shkruhet Kontrata me Korpusin e Paqes per vullnetaret e koprusit te paqes ne Berat

——————

2009

-Berati prezantohet ne Panairin e Turizmit ne Londer ( PNUD )

-Fillon projekti ‘’Kultura dheTrashegimia per zhvillimin social dhe ekonomik’’- PNUD + UNESCO

a-Ngritja e zyres se informacionit turistik

b-Sinjalistika turistike ne qytet

-Ekspozita nderkombetare e turizmit ne Zvicer shpall Beratin me cmimin ‘’Destinacion turistik 2009’’

-Realizohet Konferenca historike nderkombetare per dinastine e Qyprilinjve – Ambasada Turke

-Shoqata ‘’Alsar ‘’- fillon bashkepunimin per ndihme per familjet ne nevoje

-Rinkonstruksioni i kopshtit Çlirim + pajisje  – bashkefinancim me Organizaten TIKA

-Konference ‘’Arkitektura Italiane ne qytetin e Beratit ‘’- Ambasada Italiane ‘

-Ditet e cultures Zviceriane ne Berat – Ambasada e Zvicres

-Ngrihet Klubi KIWANIS  ne mbrojtjete femijeve – Kiwanis Zvicer

-Fillon projekti DELTA ne bashkepunim me FLAG per rishikimin e strategjise social ekonomike te qytetit

-Edicioni i pervitshem i ekspozites LEAR realizohet per here te pare me pjesemarrjen e artisteve nga Ballkani

-Koperimi Zvicerian fillon mbeshtetjen per biblioteken e qytetit me nje fond te kosniderueshem librash dhe ngritjen e mediatekes .

-Fillonprojekti per ndertimin e banesavesociale – 49 apartamente  ( Banka Europiane per zhvillim)

-Bashkia + ILO –IPEC ( OrganizataNderkombetare e punes ) projekt ne ndihmetefemijeveqekryejnepunetezeze

-Shen Asti + Karitas – ngrejneqendrensociale per femijet me problem dhefamiljet e tyre – projekt I perbashket me bashkine

-Komuniteti San Exhidio – b/punim me bashkine – Beratbehetpjese e rrjetitboteroreteqytetevekunderdenimit me vdekje – aktivitetetepervitshem per paqen

-Konferencanderkombetare ne Berat ‘’ Menaxhimi i trashegimisekulturore ‘’- Zyra e Unesco-s + PNUD

-Projekti i barazisegjinore( Bashkepunimi Austriak per zhvillim)

-Aktiviteti nderkombetar i konkursit te Poezise ‘’Poeteka ‘’ fillon startin e saj te pervitshem ne BR

———————

2010

-Berati behet pjese e rrjetit te Qyteteve Boterore  Historike  -prezantohet ne te gjitha paketat e ketij rrjeti

-Te rinjte dhe UNESCO- akvitete me te rinjte per promovimin e qytetit _ Parlamenti Rinor

-Projekti me SEDA – bulevardi mjedisor i qytetit ( mbjellje pemesh)

-Ngrihet lulishtja ne lagjen Barrikade – REC + Ambasada e vendeve te Ulta

-Realizohet laboratori i skulpturave ne lagjen Kala –Ambasada Italiane

-Grupi i trete i Ekoturizmit – trajnohet dhe sherbejne ne vullnetare prane zyres se info turistik ( Parlamenti Rinor)

-Java Europiane ne Berat

-Organizata Amerikane EDEM  fillon projektin  per monitorimin dhe ndergjegjesimin e popullates ne zonen e ndotur prane    ish –uzines se baterive Uznove

-Perfundon hartimi i PPRR –Banka Boterore

-Fillon puna per ndertimin e tregut industrial – B.B.

-Berati prezantohet ne Konferencen Nderkombetare ne Stamboll per turizmin

-Realizohet Dita e Frankofonise ne Berat ( Amb. Franceze )

-Berati behet pjese e rrjetit te qyteteve te artit dhe kultures ne Europe – prezantohet ne Maqedoni –Shkup .( Shoqata Franceze e Qytetevete Artit dhe Kultures)

– Biblioteka Berat organizon Konferencen Mbarekombetare te pare ‘’Roli i bibliotekave publike ne jeten komunitare ( Pro-helvetia + Koperacioni Zvicerian)

-Ngritja e salles se konferencave ne Biblioteke – Fondacioni  Saadi Shirazi

-Bashkia perfundon planin e investimeve pakitale per qytetin (Co-PLAN)

-Perfundon  Plani i Zhvillimit te turizmit ( SNV )

-Berati prezantohet ne konferencen e Donatoreve ( FIAA )

-Projekti per eleminimin e braktisjes se shkolles nga femijet ( UNICEF + bashkia +DAR)

-Ngrihet qendra ditore per te moshuarit( Kryqi I Kuq)

-Bashkia + Save the children bashkefinancojne projektin e mbrojtes se femijeve .Ngrihet njesia per mbrojtjen e femijeve

-Fillon projekti  per pjesemarrjen e qytetareve dhe lobimin  per turizmin  ne Berat ( Partners + Albania)

-Pergatitet harta e re turistike e Beratit – PNUD  + Bashkia

-Ekspozita Qytetet e gurta + pergatitja e guides turistikete BR – Fondacioni Trashegimia Shqiptare +Bashkia) .

-Realizohet projekti i shkembimeve kulturore ‘’Ramazan ne Ballkan ‘’- Bashkia Bajram Pasha –Turqi

-Berati behet pjese e rrjetit NALAS ( rrjeti i Autoriteteve locale te Europes Juglindore )

-Fillon financimi i projektit ‘’Rehabilitimi i Kalase se qytetit ‘’ ( BE )

-Bashkia Berat fiton fonde nga  BE per projektin  Sust kult ( zhvillimi I turizmit ) –Bashkia Venecia

-Fillon studimi i fizibilitetit per sistemin e lumit Osum – SICALA

-Hapet dega e Aleances Franceze ne Berat – Ambasada Franceze

-Maratona e filmit Shqiptar ne Berat – Bashkia + Cinemania

-Perfundon  puna per projektin e adresave ( financim I B.B. + Bashkia)

-Nenshkuhet projekti Urat e Balkanit flasin( Unesco)

———-

Bashkite binjake me Beratin :

a-Bashkia Fermo ( Itali )

b-Bashkia Llovech ( Bullgari)

c-Bashkia Krushevo ( Maqedoni)

Bashkia e Beratit eshte ne negiociata per lidhje binjakezimi me Bashkine Karmiel ( Izrael) dhe Komunen  e Beratit ( France )