Home / Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Velabisht

Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Velabisht

Tab 7.4 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Velabisht

  Klasifikimi Nr
I Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel 143
1  Restorant, ushqim i shpejte, piceri 1
2  Prodhim 16
3  Shitje me pakicë 64
4  Bar – Kafe 23
5  Ushqimore 6
6 Profesione të lira avokate noter stomatolog permbarues kabinet mjekesor dhe dentar 0
7 Profesione te lira te tjera 2
8  Shërbime 14
9 Transport 16
10 Ambulant 1
II Subjekte te tatimit mbi fitimin 13
1  Transport 0
2  Import eksport 10
3  Prodhim 3
4  Ndertim  0
5 Përpunim guri 0

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave