Home / Numri i familjeve në ndihmë ekonomike me fëmijë 0 -18 vjec për vitin 2021.

Numri i familjeve në ndihmë ekonomike me fëmijë 0 -18 vjec për vitin 2021.

Tab 11.5 Numri i familjeve në ndihmë ekonomike me fëmijë 0 -18 vjec për vitin 2021

  Njesia e matjes Viti 2021
Individ gjithsej Nr 694
Numri I familjeve ne ndihme ekonomike me femije 0-18 vjec Nr 122
Familjet me femije 0-6 vjec Nr 140
Nga te cilet:    
Individ Nr 181
Familje rom Nr 16
Individe rom Nr 41
Familje me femije 6-15 Nr 48
Nga te cilet:    
Individ Nr 423
Familje rom Nr 22
Individe rom Nr 46
Familje me femije mbi 15 vjec Nr 50
Nga te cilet:    
Individ Nr 160
Familje rom Nr 4
Individe rom Nr 20
K/familjare femra Nr 135
Gjithsej femije ne klase 1-9 Nr 87
Fillore nga te cilet jane:    
Femer Nr 23
Mashkull Nr 23
9-vjecare: Nr  
Femer Nr 23
Mashkull Nr 23
Femije rom qe frekuentojne shkollen fillore nga te cilet jane:    
Femer Nr 2
Mashkull Nr 4
Femije rom qe frekuentojne shkollen 9-vjecare nga te cilet jane:    
Femer Nr 6
Mashkull Nr 7
Gjithsej femije rom Nr 19

Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social