Home / Volumi i ujit te faturuar dhe shuma e arketuar.

Volumi i ujit te faturuar dhe shuma e arketuar.

Tab 9.2 Volumi i ujit te faturuar dhe shuma e arketuar.

 

  Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
1 Lidhje me mates familjar Nr 20782
2 Lidhje me mates ente private Nr 1999
3 Lidhje me mates institucione Nr 185
4 Lidhje me mates shitje me shumice Nr 0
5 Lidhje me mates gjithsej 1+2+3+4 Nr 22966
6 Lidhje pa mates familjar Nr 6130
7 Lidhje pa mates  ente private Nr 244
8 Lidhje pa mates institucione Nr 18
9 Lidhje pa mates shitje me shumice Nr 0
10 Lidhje pa mates 6+7+8+9 Nr 6392
11 Lidhje gjithsej me dhe pa mates 5+10 Nr 29358
12 Lidhje gjithsej ne qytet Nr 25536
13 Lidhje gjithsej ne fshat Nr 3822

Burimi: Shauk Berat