Home / Formulari i vetedeklarimit

Formulari i vetedeklarimit

LIGJ Nr. 138/2015
PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

ligj_nr._138__dt._17.12.2015

 

VENDIM Nr. 17/2016
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM Nr. 17 – 2016

 

 

Qebir Isaraj  Keshilltar Kabineti   Qebir Isaraj

Arben Frasheri  Keshilltar Kabineti  Arben Frasheri

Adelina Muca    Keshilltar Kabineti

Nezir Ago           Keshilltar Kabineti    Nezir Ago

Fitore Sulejmani     Keshilltar Kabineti

Gezim Hoxha  K/ Inspektor  IMT   Gezim Hoxha

Ismet Ajazi     Administrator FK Tomori   Ismet Ajazi

Kreshnik Zaimi   K/inspektor Policia Bashkiake   Kreshnik Zaimi

Pelivan Sinaj   Drejtor Sh.a Ujesjelles – Kanalizime Berat Kucove  Formulari i vetedeklarimit Pelivan Sinaj