Home / Informacion tjeter

Informacion tjeter

1.Bashkia ne proceset e Integrimit Europian

 • Të dhënat për projektet, nismat dhe veprimtarite e bashkisë në kuadrin e integrimit në BE

Projekte me jashte

2.Bashkia dhe shoqeria civile

 • Të dhëna për grupet e interesit
 • Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit
 • Raporti per bizneset
 • Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme
 • Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile

3.Raporte, studime dhe vleresime mbi zbatimin e Programit te Transparences

 • Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT
 • matrica 2020 berat
 • Sisteme/metodologji matje të PT

 

4.Strukturat komunitare

 • Te dhënat për strukturat komunitare në fshat
 • Te dhënat për strukturat komunitare në qytet
 • Detyrat, kompetencat dhe kompetencat e strukturave komunitare
 • Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e këshillave komunitare