Home / Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Roshnik.

Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Roshnik.

Tab 7.5 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Roshnik.

 

  Klasifikimi Nr
I Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel 28
1  Restorant, ushqim i shpejte, piceri 1
2  Prodhim 1
3  Shitje me pakicë 11
4  Bar – Kafe 3
5  Ushqimore  0
6  Profesione të lira  0
7  Shërbime 1
8 Transport 11
II Subjekte te tatimit mbi fitimin 4
1  Transport  0
2  Import eksport  0
3  Prodhim  0
4  Ndertim  0
5 Perpunim guri 3

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave