Home / Vende të lira pune të shpalluara nga subjekte private

Vende të lira pune të shpalluara nga subjekte private

Tab 12.3 Vende të lira pune të shpalluara nga subjekte private

Treguesi Njesia e Matjes Gj I 21 Gj II 21
VENDE TE LIRA

GJITHSEJ

Nr 356  355
Teknologji, Informacion  Komunikim Nr 0 0
Ndertim Nr 0 3
Industri fasone Nr 308 308
Industri te tjera Nr 22 10
Akomodim ushqimor Nr 7 5
Sherbime Nr 5 2
Tregti Nr 1 3
Te tjera Nr 13 24

 

Burimi:Zyra e Punesimit Berat