Home / Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë

Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë

Tab 14.6 Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë

Treguesi Njesia Matjes Viti 2021
Trajnime te ofruara nga Drejtoria e Trajnimit dhe Zhvillimit Nr  0
Trajnime te ofruara nga ASPA Nr  60
Nepunes Ekzekutive Nr  10
Nepunes te ulet Nr  20
Nepunes te mesem Nr  20
Nepunes te larte drejtues Nr  15
Numri ne total i diteve te trajnimit Nr  125

Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese