Home / TRANSPORTI INDIVIDUAL

TRANSPORTI INDIVIDUAL

Tab 3.6 transporti individual

 

Transporti Individual
Numri i makinave te regjistruara    
Numri mesatar i pasagjereve per makine private/veture 4 pasagjere/udhetim
Numri mesatar i pasagjereve per furgona 8 pasagjere/udhetim
Numri mesatar i pasagjereve per autobuza 20 pasagjere/udhetim
Distanca mesatare per udhetim per makine private/veture, km ne vit 10 km
Distanca mesatare per udhetim per furgona, km ne vit 10 km
Distanca mesatare per udhetim per autobuza, km ne vit 20 km

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve