Home / Te dhena mbi UJIN E PIJSHEM:

Te dhena mbi UJIN E PIJSHEM:

Tab 9.7 Te dhena mbi UJIN E PIJSHEM:

Te dhena mbi UJIN E PIJSHEM:
Burimet e ujit dhe përshkrimi i sistemit të furnizimit me ujë Rrota, susta,

stacionet e pompimit, pompat,

operimi, trajtimi

Sasia totale e ujit te prodhuar 8313480
Gjatesia e rrjetit te furnizimit me uje 506.15 km
Kapaciteti i instaluar i sistemit urban të furnizimit me ujë 228256 m3 / dite
Humbjet e vlerësuara të ujit në rrjet      65.5% e ujit te prodhuar
Kohëzgjatja mesatare e furnizimit me ujë në ditë 15 ø ore ne dite
Abonentet e rrjetit te ujit Numri i anetareve me matesa uji
rezidencial/shtepiak 26512 …%
komercial/publik 2446 ..%
Total 29358 …%
Numri i shtepive pa furnizim me uje 6936  
Numri i çezmave të ujit në rrugë 7  
Konsumi total i ujit në qytet 2576348 m³ /vit
Konsumi i energjise elektrike per furnizimin me uje të pijshëm 1353617 kËh / vit
Tarifa e energjisë elektrike për kompanine e ujit 2.1/14/12.4/16.1 ALL/m³
Kostot e energjisë për kompaninë e furnizimit me ujë 17450000 ALL / vit

Burimi: Shauk Berat