Home / Numri i shkollave/kopshte/çerdhe te ndara sipas njësive administrative në Bashkinë Berat.

Numri i shkollave/kopshte/çerdhe te ndara sipas njësive administrative në Bashkinë Berat.

Tab 10.2 Numri i shkollave/kopshte/çerdhe te ndara sipas njësive administrative në Bashkinë Berat.

 

Nr Njësia Nr. I shkollave Nr I kopshteve Nr fëmijësh total
1 Berat 7 shkolla 9- vjeçare

2 shkolla të mesme të bashkuara

2 gjimnase të përgjithshëm

2 konvikt vajza – djem

9 kopshte

4 çerdhe

 

5819 fëmijë
2 Roshnik 5 shkolla  9- vjeçare

1 shkollë e mesme e bashkuar

4 kopshte 295 fëmijë
3 Sinjë 5 shkolla 9 -vjeçare

1 shkolle e mesme e bashkuar

5 kopshte 361 fëmijë
4 Velabisht 9 shkolla 9-vjecare

1 shkolle e mesme e bashkuar

11 kopshte 972 fëmijë
5 Otllak 5 shkolla 9 vjecare

1 shkolle e mesme e bashkuar

11 kopshte 779 femije

Burimi: Drejtoria e Arsimit