Home / Popullsia sipas viteve dhe Nj.Administrative

Popullsia sipas viteve dhe Nj.Administrative

Tab 1.2 Popullsia sipas viteve dhe NjA

Rajoni/Njesia Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021
Rajoni 1 21541 21455 21822 21744 21734
Rajoni 2 21494 21083 21396 21396 21336
Rajoni 3 20007 20209 20287 20266 20338
Njesia Administrative Roshnik 3896 3705 3896 3672 3658
Njesia Administrative Velabisht 12065 12039 12084 12109 11962
Njesia Administrative Sinje 5420 5251 5235 5224 5190
Njesia Administrative Otllak 15061 15226 15475 15540 15575
Totali 99484 98968 100195 99951 99793

Burimi:Zyra e Gjendjes Civile