Home / Investimet në rikualifikimet urbane dhe infrastrukturën rrugore

Investimet në rikualifikimet urbane dhe infrastrukturën rrugore

Tab 6.6 Investimet në rikualifikimet urbane dhe infrastrukturën rrugore

 

Treguesi Njesia e
Matjes
Viti 2021
RRUGe Te RIKONSTRUKTUARA  
Gjatesia e rrugeve te rikonstruktuara km  3
Siperfaqja e rrugeve te rikonstruktuara m2  19500
Siperfaqe sistemime, asfaltime, zgjerime te rrugeve m2  3
Shtylla ndriçimi te vendosura ne rruget e rikonstruktuara Nr  200
Siperfaqja e trotuareve ne rruget e rikonstruktuara m2  8000
Peme te vendosura ne rruget e rikonstruktuara Nr  
Puseta te vendosura ne rruget e rikonstruktuara Nr  100
RRUGe Te REJA  
Gjatesia e rrugeve te reja km  4
Siperfaqja e rrugeve te reja m2  20500
Siperfaqja e trotuareve ne rruget e reja m2  10000
Puseta te vendosura ne rruget e reja Nr  220

Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve