Home / Mbjellje dhe gjelbërim të hapësirave publike nga donatorë

Mbjellje dhe gjelbërim të hapësirave publike nga donatorë

Tab 15.4 Mbjellje dhe gjelbërim të hapësirave publike nga donatorë

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Lule Cope  0
Drure Cope 201
Shkurre Cope  0
Nitrat kg  0
NPK kg  0
Fare bari kg  0
Tapet bari m2  0
Sip. me fare bari m2 0
Pleh organik kg 0
Humus kg  0
Torfe kg  0
Stola Cope 0
Kosha Cope  
Zhalona Mbeshtetes Cope 0
Instal elekt.ektirke element te tjere dekorative Cope  0
Shpenzime Leke 1000000

Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave