Home / Prodhimet blegtorale ne Bashkine Berat per vitin 2021.

Prodhimet blegtorale ne Bashkine Berat per vitin 2021.

Tab 4.5 Prodhimet blegtorale ne Bashkine Berat per vitin 2021.

      GJITHSEJ  
Nr Emërtimi Numri Rendimenti Prodhimi Ton
    Krerë Kg/krerë  
1 Qumësht  gjithsej X X 11687
_ Lope 3114 2700 8408
_ Dele 22433 57 1279
_ Dhije 15880 126 2001
2 Mish  gjithsej X X 1711
_ Gjedhi 2388 262 626
_ Dele 15362 31 476
_ Dhije 17862 20 357
_ Derri 334 65 22
_ Shpendi 144000 2 230
3 Lesh  gjithsej X X 37
_ Dele 23450 2 37
_ Dhije 0 0 0
4 Vezë (000/kokra) 216230 220 47571
5 Mjaltë 3785 14 51

Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqesise