Home / Numri i nxënësve në arsimin e mesëm në ZVA Berat

Numri i nxënësve në arsimin e mesëm në ZVA Berat

Tab 10.16 Numri i nxënësve në arsimin e mesëm në ZVA Berat

Nr Shkollat Njësia Administrative Publik Privat Totali
1 STAROVE Velabisht 114   114
2 SINJË Sinjë 69   69
3 ROSHNIK Roshnik 39   39
4 LAPARDHA Otllak 100   100
5 SHYQYRI LAKRA Nr 3 45   45
6 B.D.KARBUNARA Nr 2 706   706
7 KRISTAQ CAPO Nr 1 336   336
8 GJIMNAZI  ME KOHË TË PJESËSHME Nr 1 366   366
9 AJET XHINDOLE Nr 1 85   85
10 STILIANO BANDILLI Nr 1 364   364
11 KRISTO ISAK Nr 3 210   210
12 IRFAN NGJEQARI Nr 1   242 242
13 DRITA E DIJES Nr 3   71 71
Totali   2434 313 2747

Burimi: Drejtoria e Arsimit