Home / Aplikues dhe përfitues sipas programeve të strehimit

Aplikues dhe përfitues sipas programeve të strehimit

Tab 11.13 Aplikues dhe përfitues sipas programeve të strehimit

Treguesi Njesia e
Matjes
Gj I 21 Gj II 21
APLIKUES      
Bonus strehimi Nr  18  18
PERFITUES      
Bonus strehimi Nr  36  36

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve

 

Shenim : Kemi numer me te madh te perfituesve se atyre qe kane aplikuar gjate vitit 2021 ,pasi nje numer i konsiderueshem familjesh  jane ne vazhdimesi prej tre vitesh qe trajtohen me bonus qiraje  nga bashkia .