Home / Inspektime me qëllim parandalimi në objekte të ndryshme

Inspektime me qëllim parandalimi në objekte të ndryshme

Tab 17.1 Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Urdhera-bllokimi Nr  0
Per mospagim taksa vendore Nr  0
Mosregjistrim si subjekt tatimor Nr  0
Per lirim hapesirash Nr  0
Objekte te Prishura Nr  1
Ndertesa, garazhe,lokale,kioska Nr  1
Mure,kangjella,gardhe,etj (ml) Nr  14

Bumi: IMT