Home / Lista e Institucioneve arsimore

Lista e Institucioneve arsimore

Tab 10.14 Lista e Institucioneve arsimore

LISTA E TE GJITHA INSTITUCIONEVE ARSIMORE – BERAT
Nr Institucionet arsimore Siperfaqja e objektit
  NJESIA RROSHNIK  
1 shkolla e mesme Rroshnik 650
2 Shkolla 9 vjecare Rroshnik
3 kopshti Rroshnik
4 Shkolla Kostren 450
5 Shkolla Bogdan
6 kopshti Bogdan 273
7 Shkolla Vojnik
8 Kopshti Vojnik 60
9 Shkolla Karkanjoz
10 Kopshti Karkanjoz 430
11 shkolla Qafe Dardhe 196
  BERAT  
  CERDHET  
12 Cerdhja nr.1 310
13 Cerdhja nr.7 320
14 Cerdhe nr 5 382
15 Cerdhe Uznove 334
  KOPSHTET
16 Kopshti Uznove
17 Kopshti D.Kastrioti 312
18 Kopshti 10 Korriku 369
19 Kopshti 1 Qershori 343
20 Kopshti Clirim nr.1 393
21 Kopshti Clirim nr.2 393
22  Kopshti Barikade  e  Re.(Llambrini Puli) 191
23 Kopshti Barikade 2+3 382
24 Kopshti 28 Nentori 383
  Shkollat 9 vjecare dhe te mesme  
25 Shkolla Uznove 464
26 Shkolla e mesme Shyqyri Lakra 475
27 Shkolla 9 vjecare Shyqyri Lakra
28 Shkolla Thimi Tani 714
29 Shkolla 22 Tetori 1287
30 Shkolla 28 Nentori 866
31 Shkolla M.A.Vrioni 514
32 Shkolla Z.Toska 508.8
33 Shkolla 9 vjecare Ajet Xhindole 755
34 Shkolla. E mesme Ajet Xhindole
35 Shkolla 1 Maj 858
36 Gjimnasi B.D. Karbunara(pergj) 1287
37 Gjimnasi K.Capo(pergj)+koresp. 1001
  NJESIA SINJE  
38 Shkolla Mbreshtan  
39 kopshti Mbreshtan 520
40 Shkolla Paftal  
41 Kopshti Paftal 435
42 Shkolla Mbjeshove  
43 Kopshti Mbjeshove 500
44 Shkolla Levan 300
45 Shkolla Molisht 500
46 Kopshti Molisht
47 Shkolla e mesme Sinje  
48 Shkolla 9 vjecare Sinje 520
49 Kopshti Sinje  
  NJESIA VELABISHT  
50 Kopshti Bilc nr 2 20
51 Kopshti Velabisht  
52 Shkolla Velabisht 450
53 Kopshti Gjeroven  
54 Shkolla Gjeroven 520
55 Kopshti Veleshnje 270
56 Shkolla Veleshnje
57 Kopshti Drobonik 400
58 Shkolla Drobonik
59 Kopshti Duhanas 510
60 Shkolla Duhanas
61 Kopshti Bilc 440
62 Shkolla Bilc
63 Kopshti Veterrik 340
64 Shkolla Veterrik
65 Shkolla 9 vjecare Starove 960
66 Shkolla e mesme Starove
67 kopshti Starove
68 kopshti Remanice 250
69 Kopshti Bardhaj i Ri  
70 Shkolla Bardhaj i Ri 300
71 Shkolla Malinat 250
  NJESIA OTLLAK  
72 Kopshti Qoshk 200
73 Shkolla Qoshk
74 Kopshti Lapardha 2 35
75 Kopshti qender Lapardha 35
76 Kopshti Dyshnik 250
77 Shkolla Dyshnik 300
78 Kopshti Ullinjas 100
79 Kopshti Orizaj 35
80 kopshti morave Qender 32
81 Shkolla Morave 425
82 Kopshti Morave Hatillare 20
83 Shkolla Otllak 220
84 Kopshti Otllak
85 Kopshti Stan Morave 60
86 Kopshti Qereshnik 300
87 Shkolla Qereshnik
88 Shkolla 9 vjecare Lapardha 500
89 Shkolla e mesme Lapardha
  te tjera  
90 Konvikti Stiljano Bandilli 540
91 Konvikti Kristo Isak 520
92 Magazina  
93 QKF  

 

Burimi: Drejtoria e Arsimit