Home / Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Sinje

Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Sinje

Tab 7.6 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Sinje

  Klasifikimi Nr
I Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel 26
1  Restorant, ushqim i shpejte, piceri 7
2  Prodhim 2
3  Shitje me pakicë 8
4  Bar – Kafe 2
5  Ushqimore 2
6 Profesione të lira avokate noter stomatolog permbarues kabinet mjekesor dhe dentar 0
7 Profesione te lira te tjera  0
8  Shërbime  0
9 Transport 5
II Subjekte te tatimit mbi fitimin 15
1  Transport  0
2  Import eksport 8
3  Prodhim 5
4  Ndertim/Perpunim guri  0
5 Përpunim guri 2

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave