Home / Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Berat

Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Berat

Tab 7.2 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Berat

 

  Klasifikimi Nr
I Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel 1345
1  Restorant, ushqim i shpejte, piceri 46
2  Prodhim 81
3  Shitje me pakicë 445
4  Bar – Kafe 181
5  Ushqimore 95
6  Profesione të lira 120
7  Shërbime 271
8 Transport 72
9 Ambulant 34
II Subjekte te tatimit mbi fitimin 403
1  Transport 68
2  Import eksport 237
3  Prodhim 42
4  Ndertim 26
5 Banka 0
6 Banka 11
7 OJF 19
III Institucione 43
1 Institucionet,Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë 7
2 Institucionet,Me numër të punësuarish  > 5 vetë 36

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave