Home / Të dhëna për pemtarinë në Bashkinë Berat për vitin 2021.

Të dhëna për pemtarinë në Bashkinë Berat për vitin 2021.

Tab 4.3 Të dhëna për pemtarinë në Bashkinë Berat për vitin 2021


Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqesise