Home / Numri i fëmijëve Rom-Egjiptian në kopshetet e qytetit

Numri i fëmijëve Rom-Egjiptian në kopshetet e qytetit

Tab 10.10 Numri i fëmijëve Rom-Egjiptian në kopshetet e qytetit

Emri i kopshtit Nr i fëmijëve Rom Nr i fëmijëve Egjiptian Parashkollori Rom/Egjiptian Total Rom/Egjiptian Nr total i fëmijëve
Kopshti “Uznovë” 0 24   24 107
Kopshti “28 Nëntori” 0 9 1 Egjiptian 9  
Kopshti “Barrikada 2+3” 0 2 1 Egjiptian 2 90
Kopshti “1 Qershori” 0 11   11 92
Kopshti “Donika Kastrioti” 2 31   33 116
Kopshti “Romëve” 13 0   13 14
Kopshti “Llambrini Puli” 1 28   29 80
Kopshti “Clirim 1” 0 17   17 94
Kopshti “Clirim 2” 0 1   1 42
Kopshti “10 Korriku” 0 13   13 89
Totali 16 136 0 152 724

Burimi: Drejtoria e Arsimit