Home / Plani vjetor i rekrutimit 2022

Plani vjetor i rekrutimit 2022

Plani vjetor i rekrutimit 2022

Pani Vjetor i rekrutimit ne sherbimin civil 2022

 

Shtesa ne planin vjetor te pranimit 2022

vendimi 06.05.2022

 

 

 

 

 

Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2022

shtesa ne planin e rekrutimit

Shtesat në planin vjetor te rekrutimit për 2022, miratuar me vendim te kryetarit të Bashkisë Berat, me vendim nr.519 prot ,datë 13.09.2022
Shtesa ne planin vjetor te rekrutimit ne sherbimin civil 2022