Home / Dëmtimet dhe vjedhjet në sinjalistikën rrugore dhe vlera e tyre

Dëmtimet dhe vjedhjet në sinjalistikën rrugore dhe vlera e tyre

Tab 8.1  Dëmtimet dhe vjedhjet në sinjalistikën rrugore dhe vlera e tyre

Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
Tabela te demtuara cope  35
Kangjella te demtuara ml  22
Kabllo e tuba te vjedhur ml  3000
Kabllo e tuba te demtuar ml  0
Krahe shtylle(Elemente Komandimi) cope  0
Shtylla te demtuara cope  30
Shtylla dekorative te demtuara cope  5
Ndricues te vjedhur cope  0
Ndricues te demtuar cope  60
Ndricues LED te demtuar cope  10
Ndricues Vista te demtuar cope  0
Ndricues dekorativ te demtuar cope  30
Vlera Leke  1.287.000

Burimi:Agjensia e Sherbimeve