Home / Numri i punonjësve sipas kategorive të pagave

Numri i punonjësve sipas kategorive të pagave

Tab 14. 1 Numri i punonjësve sipas kategorive të pagave

Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
Gjithsej Nr  
Ligjvenes, nepunes te larte dhe drejtues Nr  1
Specialiste Nr  64
Teknike dhe ndihmes specialiste Nr  –
Nepunes te thjeshte Nr  –
Punetore Nr  –

Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese