Home / Punime të kryera në sipërfaqet e gjelbërta

Punime të kryera në sipërfaqet e gjelbërta

Tab 15.2 Punime të kryera në sipërfaqet e gjelbërta

Treguesi Njësia e Matjes Viti2021
Sipërfaqe e rikonstruktuar e rrugicave brenda parqeve  0
Riparim dhe lyerje stolash ekzistues Nr  40
Stola të rinj të vendosur Nr 0
Stola gjithsej Nr 632
Stola te dëmtuar    60
Riparim dhe lyerje koshash ekzistues Nr  0
Kosha të rinj të vendosur Nr  0
Kosha të dëmtuar (numër)   10
Kosha gjithsej Nr  30
Stola të rinj të vendosur ml  0
Stola gjithsej ml  0
Gjithsej    666

Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave