Home / Bashkia Berat

Bashkia Berat

Struktura Organike e Bashkisë Berat është si më poshtë:

Kryetari i Bashkisë

Sekretari i Pergjithshem

Nënkryetari i Bashkisë

Sekretar i Këshillit Bashkiak

Kabineti i Kryetarit të Bashkisë

Drejtoria e Burimeve Njerezore,Marredhenieve me Publikun dhe Juridike

Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Investimeve dhe Kontrolllit të Projekteve

Drejtoria e  Finances

Njesia e Auditit të Brendshëm

Drejtoria e Licencave dhe Emergjencave Civile

Drejtoria e Koordinimit dhe Prokurimeve  Publike

Drejtoria e Shërbimit Social

Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve- Silvi Merdani 

Drejtoria e Taksave  dhe Tregjeve

Inspektoriati i Policisë Bashkiake

Inspektoriati Mbrojtjes se Territorit

Drejtoria e Menaxhimit të Pronave dhe banesave Sociale

Drejtoria e Bujqesise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar

Drejtoria e Arsimit

Ndermarrja e Gjelberimit,Mirembajtjes se Varrezave Publike dhe Deshmoreve

Ndermarrja e Sherbimeve Publike

Qendra Rezidenciale “Lira”

Qendra Zhvillimore “Une jam si ju”

Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”

Lagja Nr.1

Lagja Nr.2

Lagja Nr.3

Njesia Administrative Otllak

Njesia Administrative Velabisht

Njesia Administrative Roshnik

Njesia Administrative Sinje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *