Home / Institucionet arsimore

Institucionet arsimore

 

Tab 10.1 Institucionet arsimore

PERMBLEDHESE Numri I IA ne te gjithe Bashkine
  IA Njesija e matjes Totali
1 Kopshte total Nr 40
2 Cerdhe total Nr 4
3 9 vjecare total Nr 37
4 Te mesme total Nr 8
5 Te tjera Nr 4
  Total   93

Burimi: Drejtoria e Arsimit