Home / Popullsia sipas grupmoshave dhe gjinise per vitin 2021 ne total Bashkia Berat

Popullsia sipas grupmoshave dhe gjinise per vitin 2021 ne total Bashkia Berat

Tab 1.7  Popullsia sipas grupmoshave dhe gjinise per vitin  2021 ne total Bashkia Berat

  Nr sipas grupmoshave Meshkuj Femra
0-15 16067 8085 7982
16-19 4959 2578 2381
20-24 7063 3678 3385
25-29 8367 4264 4103
30-39 16639 8639 8000
40+ 46698 23367 23331
Totali 99793 50611 49182

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile (DPGJC)