Home / Projekte

Projekte

Projektet e Bashkise Berat 2020

Thirrje për Tender për projektin “Tourism Information Office for All”

Call for Tender “Tourism Information Office for All” in the frame of the Accessible Tourism Office: 1. 4.1.V1S1 Instruction to Tenderes and Contract Award (1) 3. 4.2. V1S2 thedeclarationhonour 4. 4.3.2 V1S3 Forms-Financial Capacity 4.8.1 V4 Financial Offer (Lum Sum) 2. 4.2. V1S2 Tender Form 5. 4.3.3 V1S3 Forms-Technical and …

Read More »

Tender per Rindërtim dhe Rinovim i Qendrës Multifunksionale Berat, Projekti Nr. Ref:IADSAII/2020/13”

NJOTIM I KONTRATËS PËR PUBLIKIM     Emri dheAdresa e Autoritetit Kontraktor   Emri                            Bashkia Berat Adresa                         Rruga Antipatrea Tel                               032234935 E-mail                         info@bashkiaberat.gov.al Faqja e Internetit        www.bashkiaberat.gov.al   Lloji i procedurës se prokurimit: E Hapur (në rrugë shkresore)   Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Rindërtim dhe Rinovim i …

Read More »

Call for tender “Purchase of Fire Fighting Vehicle 4×4 2.600 Liters” in the frame of the Fireprep project

_additional_information_contract_notice_en a14a_declaration_honour_procurement_en ANNEX II + IIIiitechspeciiitechoffer, Column 3 is to be filled in by the tenderer c4b_itt_en c4c_contract_en c4d_specialconditions_en c4e_annexigc_en c4g_annexivfinoffer_en To be filled by the tenderer c4h_perfguarantee_en c4j_admingrid_en c4k_evalgrid_en To be filled c4l_tenderform_en To be filled by tenderer contractnotice_enotices_en Fireprep (Recovered) Expression of Interest FIF COmpany to be filled …

Read More »

Thirrje për interes-Supervizim punimesh godina zjarrëfikse, në kuadër të projektit FIRE PREP

    Thirrje per Interes (1) Aplication format (1) b8d_annexigc_en oc (1) b8h_ Key experts to be filled by the tenderer (1) b8i1_Budget- To be filled by the tenderer (1) b8j1_annexvifif_en oc (1) b8j3_annexvilefind_en oc (1) b8j4_annexvilefcompany_en (1)   b8n_tenderform_acc_ CL- to be filled by the tenderer (1) b8o1_admingrid_simp_en (1) …

Read More »

Thirrje për interes “Shpërndarja e aplikacioneve, organizim dhe koordinim i tureve vizuale” në kuadër të projektit “Culture Lands”

Thirrje per interes Aplication format b8i1_Budget- To be filled by the tenderer b8h_ Key experts to be filled by the tenderer b8d_annexigc_en oc b8j1_annexvifif_en oc b8j3_annexvilefind_en oc b8m2_evalgrid_global_en (1) b8j4_annexvilefcompany_en b8n_tenderform_acc_ CL- to be filled by the tenderer b8o1_admingrid_simp_en Contract Notice _ CL Project Draft Contract “_ CL Instruction to …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin Accessible Tourism.

Annex III Organisation and Methodology Annex V Global Budget b8m2_evalgrid_global_en b8h_ Key experts to be filled by the tenderer (1) b8f_annexiitorglobal_en (1) b8o1_admingrid_simp_en.docx mobile b8o2_contract_simp_en.docx mobile b8o5_itt_simp_en.docx mobile b8o6_list_simp_en. mobiledocx b8o7_tenderform_simp_en. mobile docx b8o3_contractnotice_simp_en.docx mobile Declaration_honour_procurement_en ( to be filled in call for expression of interest FIF To be filled …

Read More »