Home / Aktivitete artistike dhe kulturore

Aktivitete artistike dhe kulturore

Tab 5.2 Aktivitete artistike dhe kulturore

 

Lloji I aktivitetit Njesia e
Matjes
Aktivitete viti 2021 Pjesemarres viti 2021
Artistike kulturore dhe mjedisore Nr  334  5000
Artistike sociale dhe sportive Nr  10  5000
Balet Nr  12  1000
Cirk Nr  4  3000
Evente Nr  167  5000
Festivale Nr  3 10000
Koncerte Nr  94 40000
Panaire Nr  21 8000
Promovim Libri Nr  3 200
Takime poetike Nr  5 500
Teater Nr  15 4800

Burimi: Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve