Home / Numri i personave PAK te ndare sipas Njesive Administrative dhe fondi per cdo kategori.

Numri i personave PAK te ndare sipas Njesive Administrative dhe fondi per cdo kategori.

Tab 11.1 Numri i personave PAK te ndare sipas Njesive Administrative dhe fondi per cdo kategori


Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social