Home / Numri i femijve ne cerdhe, nr i shtreterve/nr i femijve qe perfitojne ushqim pa pages.

Numri i femijve ne cerdhe, nr i shtreterve/nr i femijve qe perfitojne ushqim pa pages.

Tab 10.6 Numri i femijve ne cerdhe, nr i shtreterve/nr i femijve qe perfitojne ushqim pa pages.

Nr Cerdhja Femije te regjistruar (me dreke) Nr i shtreterve Nr i femijeve qe perfitojne ushqimin pa pagese
1 CERDHJA NR.1 93 94 10
2 CERDHJA NR.5 55 54 10
3 CERDHJA NR.7 56 54 17
4 CERDHJA UZNOVE 31 21 37
  TOTAL 235 223 74

Burimi: Drejtoria e Arsimit