Home / Të dhëna për kopshtet me drekë

Të dhëna për kopshtet me drekë

KOPSHTET

Tab 10.7 Të dhëna për kopshtet me drekë

Nr. Kopshti Femije te regjistruar (me dreke) Nr i shtreterve Nr i femijeve qe perfitojne ushqimin pa pagese
1 1 QERSHORI 92 118 12
2 10 KORRIKU 62 64 9
3 28 NENTORI 112 100 11
4 CLIRIM 1 89 86 19
  Totali 355 368 51

 

Burimi: Drejtoria e Arsimit