Home / Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Otllak

Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Otllak

Tab 7.3 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Otllak

  Klasifikimi Nr
I Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel 238
1  Restorant, ushqim i shpejte, piceri 15
2  Prodhim 13
3  Shitje me pakicë 103
4  Bar – Kafe 36
5  Ushqimore 9
6 Profesione të lira avokate noter stomatolog permbarues kabinet mjekesor dhe dentar 3
7 Profesione te lira te tjera 3
8  Shërbime 43
9 Transport 13
II Subjekte te tatimit mbi fitimin 68
1  Transport  
2  Import eksport 50
3  Prodhim 12
4  Ndertim 4
5 PERPUNIM GURI 2

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave