Home / Trendi frekuentimi ne cerdhe per vitin 2020-2021

Trendi frekuentimi ne cerdhe per vitin 2020-2021

Tab 10.4 Trendi frekuentimi ne cerdhe per vitin 2020-2021

NR Kopshti Muajt Mesatarja mujore Trendi
SH T N DH J SH M P M Q K G
1 CERDHJA NR.1 57 59 55 48 46 57 33 64 67 67 67 0 52 Ne rritje
2 CERDHJA NR.5 30 35 31 31 30 28 37 37 37     0 25 Ne rritje
3 CERDHJA NR.7 31 27 33 30 34 34 34 34 35     0 24 Ne rritje
4 CERDHJA UZNOVE 18 18 18 16 16 16 14 17 19 19 19 0 16 Ne rritje
  Total Çerdhe 136 139 137 125 126 135 118 152 158 86 86 0 117  

 

Burimi: Drejtoria e Arsimit