Home / REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Nr. Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”
“Përgjigjia
(data dhe numri)”
1 K1 806 Vendimin e KB Berat per taksat ne 2021 08/02/2021 Keshillit Bashkiak 17/02/2021
2 K2 5 Vendimin e KB Berat per taksat ne 2021 20/01/2021 Keshillit Bashkiak
3 K3 2367 Regjistri elektronik 06/05/2021  Keshillit Bashkiak
4 K4 4969  Vendimin e KB Berat per miratimin e projektit te sheshit Selamllekut 07/10/2021 Keshillit Bashkiak 07/10/2021
5 K6 1040  Vendimin e KB Berat 07/10/2021  Drejtoria Planifikimit Urban 07/10/2021
7 K7 5220 Vertetim 20/10/2021  Keshillit Bashkiak 20/10/2021
8 K8 1173  Vendimin e KB Berat 08/11/2021 Keshillit Bashkiak 08/11/2021
9 K9 4102 Kerkese Titull Nderi 09/11/2021 Keshillit Bashkiak 09/11/2021
10 K10 1193 Kerkese per VKB 21/11/2022 Keshillit Bashkiak 23/11/2022
11 K11 2 Emertim Rruge 15/04/2022 Keshillit Bashkiak 15/04/2022
12 K12 2698 Emertim Rruge 06/06/2022 Keshillit Bashkiak 06/06/2022
13 K1 1  Kerkese per VKB 05/03/2023 Keshillit Bashkiak 05/03/2023
14 K2 2 Kerkese Titull Nderi 02/05/2023 Keshillit Bashkiak
15 K3 4002 Kompensim demi 01/08/2023 Keshillit Bashkiak eshte kthyer pergjigje nga Bashkia
16 K4 17 Te percaktohet fondi per veteranet 28/09/2023 Keshillit Bashkiak Marre parasysh ne buxhetin 2024-2026
[raw]
Please wait...
[/raw]

Formati ne Word i Ankeses dhe Kerkeses