Home / Te dhena te pergjitheshme per kopshtet ne bashkine Berat te ndara sipas grupmoshave , gjinise, numrit te grupeve, numri femijve me aftesi ndryshe, numri edukatoreve ndihmse , numri I femijve egjiptiane.

Te dhena te pergjitheshme per kopshtet ne bashkine Berat te ndara sipas grupmoshave , gjinise, numrit te grupeve, numri femijve me aftesi ndryshe, numri edukatoreve ndihmse , numri I femijve egjiptiane.