Home / Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite dhe Ndermarrjet ne Varesi

Drejtorite e Bashkise Berat

 

1.Drejtoria e Menaxhimit Financiar dhe te Ardhurave   Rovena Shehu shiko CV: Rovena Shehu

2.Drejtoria Juridike   Petro Sinjari  shiko cv:Petro Sinjari

3.Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve shiko cv:Silvana Merdani

4.Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshetetse Gentian Dashi  shiko cv: Gentian Dashi

5.Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve      Luciano Bojaxhiu

6.Drejtoria e Sherbimit Social    Piro Xheblati  shiko CV: Piro Xheblati

7.Drejtoria e Taksave dhe Tarifave    Sokol Toska

8.Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve   Erlin Kuci   shiko CV:Erlin Kuci

9.Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit      Artan Merko    shiko CV:

10.Sektor i Auditimit te Brendshem        Xhevahir Muzhaka   shiko CV:Xhevahir Muzhaka

11.Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit        Ganime Cibraku  shiko CV: Ganime Cibraku

12.Inspektoriati i Policise Bashkiake             Kreshnik Zaimi    shiko CV:Kreshnik Zaimi

13.Drejtoria e Integrimit Europian dhe Zhvillimit Strategjik    Etleva Dhima  shiko CV: Etleva Dhima

14.Drejtoria e Arsimit, Kultures dhe Rinise    Majlinda Ramaj    shiko CV: Majlinda Ramaj

Ndermarrjet ne Varesi:

1.Agjenisa e Sherbimeve Publike  Bledar Çili   shiko CV:Bledar Çili 

2.Drejtoria e Bujqesise, Adiministrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar  Arjan Shkëmbi    shiko CV:Arjan Shkëmbi

3.Drejtoria e Arsimit  Klodiana Hoxha   shiko CV:

4.Qendra Rezidenciale “Une Jam si Ju”  Silvana Dyli  shiko CV:

5.Qendra e Zhvillimit Ditor “Lira”   Alma Kule    shiko CV:Alma Kule

6.Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”  Arben Qafa  shiko CV:Arben Qafa