Home / Menyrat e transportit dhe infrastruktura

Menyrat e transportit dhe infrastruktura

Tab 3.4 Menyrat e transportit dhe infrastruktura

Menyrat e transportit brenda qytetit
Distanca mesatare e udhetimit shtepi-pune-shtepi 6 ø km/dite per person
Pa-motorrizuar, ecje, biciklete 5 km/dite ose %
Makine private 10 km/dite ose %
Taxi & Minibuz 20 km/dite ose %
Autobuz urban 20 km/dite ose %
Infrastruktura e transportit
Gjatesia e rrugeve / prej te cilave ‘vetem per kembesore’ 15 Km / %
Gjatesia e rrugeve te bicikletave 1 km
Numri i bicikletave me qera cope
Gjatesia e rrugeve te autobuzave urban 11.4 km
Numri i stacioneve te autobuzave urban 30 cope
Number of bicikletave elektrike  cope
Zhvillimi perspektiv – 5 vitet e ardhshme                                           Rruge te reja …

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve