Home / Numri i fëmijëve Rom-Egjiptian në kopshetet e Njësive Administrative

Numri i fëmijëve Rom-Egjiptian në kopshetet e Njësive Administrative

Tab 10.11 Numri i fëmijëve Rom-Egjiptian në kopshetet e Njësive Administrative

Kopshti Nr i fëmijëv Rom Nr i fëmijëve Egjiptian Parashkollori Rom/Egjiptian Total Rom/Egjiptian Nr totali i fëmijëve
Kopshti Mbjeshovë 0 0   0 13
Kopshti nr. 2 Bilcë 0 0   0 19
Kopshti Bogdan 0 0   0 6
Kopshti Veleshnje 0 0   0 11
Kopshti Duhanas 0 0   0 20
Kopshti Gjoroven 0 0   0 13
Kopshti Qereshnik 0 0   0 8
Kopshti nr.1 Bilce 0 0   0 11
Kopshti Vojnik 0 0   0 10
Kopshti Starovë 0 0   0 18
Kopshti Molisht 0 0   0 12
Kopshti Karkanjoz 0 0   0 14
Kopshti Velabisht 0 2   2 25
Kopshti Otllak 0 2   2 12
Kopshti Dushnik 0 0   0 40
Kopshti Stan-Moravë 9 0   9 10
Kopshti Ullinjas 0 0   0 16
Kopshti Lapardha 1 0 0   0 17
Kopshti Qëndër -Moravë 1 0   1 17
Kopshti Bardhaj I Ri 0 0   0 6
Kopshti Hatillarë 0 0   0 12
Kopshti Orizaj 4 1   5 15
Kopshti Paftal 0 0   0 18
Kopsht Starov 0 1 1 Egjiptian 1 13
Kophti Mbreshtan 0 0   0 11
Kopshti Drobonik 0 0   0 21
Kopshti Remanic 0 0   0 14
Kopshti Rroshnik 0 0   0 12
Totali 14 6 0 20 414

Burimi: Drejtoria e Arsimit