Home / Numri i të punesuarve (te ndermjetesuar + kane gjetur vete pune)

Numri i të punesuarve (te ndermjetesuar + kane gjetur vete pune)

 Tab 12.2 Numri i të punesuarve (te ndermjetesuar + kane gjetur vete pune)

Treguesi Njesia e Matjes Gj I 21 Gj II 21
GJITHSEJ

TE PUNESUAR

Nr 325 319
SIPAS ARSIMIT  
Te ulet Nr 216 115
Te mesem Nr 75 123
Te larte Nr 34 81
 SIPAS SEKTOREVE  
Teknologji Informacioni dhe Komunikim Nr 0 4
Ndertim Nr 6 13
Industri fasone Nr 245 173
Industri te tjera Nr 14 7
Akomodim ushqimor Nr 11 15
Sherbime Nr 11 21
Tregti Nr 12 26
Te tjere Nr 26 60
 SIPAS GRUPMOSHES    
 18 deri 25 vjec Nr 46 55
 25 deri 40 vjec Nr 140 153
 Mbi 40 Nr 139 111
 SIPAS GJINISE  
 Femra Nr 206 212
 Meshkuj Nr 119 107

Burimi:Zyra e Punesimit Berat