Home / Sipërfaqja e objekteve të ndërtimit që kanë siguruar leje

Sipërfaqja e objekteve të ndërtimit që kanë siguruar leje

Tab 6.1 Sipërfaqja e objekteve të ndërtimit që kanë siguruar leje

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
NDERTESA GJITHSEJ I+II m2  2100
I. BANESA m2  2100
I.a Me nje kat m2  1500
I.b Me dy kate m2  600
I.c Me tre ose me shume kate m2  0
I.d Rezidenca per komunitetet m2  0
II. NDERTESA TE TJERA m2  0
II.a Hotele dhe te ngjashme m2  0
II.b Ndertesa per zyra m2  0
II.c Ndertesa tregtare m2  0
II.d Ndertesa industriale m2  0
II.e Ndertesa te tjera m2  0

Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve