Home / Perimet sipas llojeve ne Bashkine Berat per vitin 2021

Perimet sipas llojeve ne Bashkine Berat per vitin 2021

Tab 4.2 Perimet sipas llojeve ne Bashkine Berat per vitin 2021


Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqesise