Home / PBA

PBA

Drafti i pare i Programit Buxhetor Afatmesem 2020 – 2022

shiko te plote ne pdf: DRAFTI I PARE PBA 2020-2022

 

Programi buxhetor afatmesem PBA 2020 – 2022

shiko te plote ne pdf:   PBA

 

Plani i  masave dhe veprimeve

shiko te plote ne pdf:  PLAN MASASH

 

Programi buxhetor afatmesem PBA 2022 – 2024

shiko te plote ne pdf:  PBA

FPT 2022-2024

shiko te plote ne pdf: FPT