Home / Tregues të punës së IMT sipas NJ.A Rurale

Tregues të punës së IMT sipas NJ.A Rurale

Tab 17.3 Tregues të punës së IMT sipas 7 NJ.A Urbane

 

 

 

 

Treguesi

Njesia e matjes Viti 2021
GJITHSEJ NJ.A URBANE
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  4
Objekte me leje ndertimi Nr  20
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr  4
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  4
Rajoni 1
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  4
Objekte me leje ndertimi Nr  5
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr  4
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  2
Rajoni  2
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  3
Objekte me leje ndertimi Nr  11
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr  3
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  0
Rajoni  3
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  1
Objekte me leje ndertimi Nr  8
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  0
NJ.A  Velabisht
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  3
Objekte me leje ndertimi Nr  9
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr  3
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  3
NJ.A  Otllak
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  1
Objekte me leje ndertimi Nr  4
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr 1
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  1
NJ.A  Sinje
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  0
Objekte me leje ndertimi Nr  0
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  0
NJ.A  Roshnik
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  0
Objekte me leje ndertimi Nr  1
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  0

Bumi: IMT

 

Tab 17.4 Tregues të punës së IMT sipas NJ.A Rurale

Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
GJITHSEJ NJ.A RURALE  26
Vendim pezullim Nr  0
Vendim gjobe Nr  4
Objekte me leje ndertimi Nr  14
Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje Nr  4
Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore Nr  0
Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes Nr  0
Vendime per prishje ndertimi Nr  4

Bumi: IMT